Το ξενοδοχείο διαθέτει ένα μεγάλο κι ευρύχωρο parking γλιτώνοντας σας από την ταλαιπωρία και το άγχος. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για να κατευθυνθείτε στο parking.